eagles-icon titans-icon eagles-icon panthers-icon eagles-icon cats-icon b-icon s-icon stangs-icon toro-icon raiders-icon rebel-icon

Conference Finals at Rabobank Stadium

Conference Finals at Rabobank Stadium
HOME TEAM VISITING TEAM
JPW Saturday 11/16
12 Toro vs’ Alvarez 18
0 Seaside vs’ Salinas 24
PW Sunday 11/16
19 Toro vs’ Soledad 0
14 Alisal vs’ Seaside 6
Midgets Sunday 11/16
8 Toro vs’ Alvarez 6
8 Seaside vs’ NCB 15